Boeren Brabant willen stikstofuitstoot met 40 procent verminderen

door | feb 12, 07:02

’S-HERTOGENBOSCH (ANP) – Boerenorganisaties in Noord-Brabant zijn bereid de uitstoot van stikstof in 2030 met 40 procent te verminderen ten opzichte van 2009. Zeven boerenorganisaties, waaronder de ZLTO, Farmers Defence Force en Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), hebben dat plan dinsdag voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van Brabant.

De boerenorganisaties stellen wel als voorwaarde dat de landelijke stikstofaanpak ook in Brabant gaat gelden. Brabantse boeren mogen niet met strengere regelgeving geconfronteerd worden.

De organisaties wijzen erop dat in 2009 afspraken zijn gemaakt over het terugbrengen van de (stikstof)emissies uit stallen met 50 procent in 2028. “Deze afspraak is door het provinciaal bestuur eenzijdig van tafel geveegd, ondanks breed maatschappelijk draagvlak.” De boerenorganisaties pleiten nu voor een plan om de stikstofreductie met 40 procent te verminderen ten opzichte van 2009 voor alle landbouwsectoren, dus niet alleen uit stallen. Dit geeft boeren meer ruimte om zélf te kiezen hoe ze de uitstoot gaan verminderen.

Ook willen de organisaties dat bestaande veestallen pas in 2028 aan strengere milieueisen moeten voldoen.

© 2020 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Bezig met laden

Tafelgesprekken

Het Weer

Startmakkelijk.nl

Dagelijks nieuws en business  

Marketing

Alle marketing voor uw bedrijf 

Events

Alle opkomende evenementen 

Community

Vraag het de community