Dijksma spreekt FAO toe over toekomst voedsel en landbouw

09-06-2015

Op 9 juni sprak staatssecretaris Sharon Dijksma de FAO van de Verenigde Naties toe over voedselzekerheid. Dit deed zij tijdens de 39ste conferentie van de Food and Agriculture Organisation van de VN te Rome.

Dijksma: ‘Overheden en de landbouwsector moeten nauw samenwerken om te zorgen dat er in de toekomst voldoende voedsel is om alle monden te voeden. Nederland wil hier een voortrekkersrol in nemen. De afgelopen jaren hebben we via het nieuwe concept van Climate-Smart Agriculture geïnvesteerd in nieuwe samenwerkingsverbanden die de voedselzekerheid hebben verbeterd.’

De Food and Agriculture Organization'(FAO) is onderdeel van de Verenigde Naties, opgericht in 1945. Het doel van FAO is om wereldwijd de honger te bestrijden. FAO werkt mee aan de ontwikkeling van plattelandsgebieden en de verbetering van voedselkwaliteit en landbouwproductiviteit in zowel ontwikkelingslanden als in ontwikkelde landen.

Bron: Rijksoverheid

Deel dit bericht met uw netwerk