Natuur & Milieu toch achter Klimaatakkoord

05-11-2019

UTRECHT (ANP) - Natuur & Milieu heeft zich alsnog achter het Nederlandse Klimaatakkoord geschaard. "Het is hoog tijd om aan de slag te gaan", meldt Marjolein Demmers, directeur van de milieuorganisatie.

Net als onder meer Greenpeace, Milieudefensie en FNV vond Natuur & Milieu het Klimaatakkoord eerder nog te vrijblijvend, onder meer omdat grote vervuilers als de industrie in hun ogen onvoldoende zouden opdraaien voor de kosten.

Natuur & Milieu vindt de ambities nog steeds te laag, zeker nu uit doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is gebleken dat de uitstoot van broeikasgassen als CO2 te weinig afneemt om de doelstellingen te halen. Toch ziet Demmers nu voldoende basis om aan de slag te gaan. Natuur & Milieu vindt het onder meer positief dat er een CO2-heffing voor de industrie komt en 70 procent van de elektriciteit in 2030 uit hernieuwbare bronnen moet komen.

Natuur & Milieu wil het Klimaatakkoord uitvoeren en aanscherpen, bijvoorbeeld door elektrisch autorijden meer te stimuleren en te pleiten voor serieuze investeringen in fiets en openbaar vervoer. "Op weg naar een effectief klimaatbeleid", stelt Demmers.

© 2019 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN