Nederland exporteert kadasterkennis naar ontwikkelingslanden

11-06-2015

Nederland en het Kadaster gaan zich samen inzetten voor landrechten in ontwikkelingslanden. Door het beter registreren van landgebruik en landeigendom  worden conflicten voorkomen en kunnen ondernemers en boeren makkelijker investeren. Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en het Kadaster hebben vanochtend hun partnerschap Land Administration for National Development (LAND) in Den Haag gelanceerd.

Dit weekend al vertrekken de eerste experts van het Kadaster naar Mozambique. Om daar op verzoek van hun collega’s aldaar te helpen om zo snel mogelijk 5 miljoen landgebruikscertificaten uit te geven. Ploumen: 'In veel landen is onduidelijk welk land van wie is. Dit veroorzaakt conflicten en financieringsproblemen, waardoor de nodige investeringen niet van de grond komen. Zeker voor en door vrouwen. Een goede registratie van landrechten stimuleert voedselzekerheid en economische groei voor iedereen.'

In Rwanda heeft Kadaster er al aan bijgedragen dat 10 miljoen percelen in kaart zijn gebracht en dat er 8  miljoen certificaten zijn uitgereikt. Hierdoor is het aantal conflicten over landeigendom van 100.000 teruggebracht naar slechts 5000. Het kadaster in Tanzania heeft ook al interesse getoond in de Nederlandse expertise die met dit partnerschap nu extra beschikbaar komt.

Met het LAND-partnerschap tussen Buitenlandse Zaken en het Kadaster wordt de Nederlandse kadasterkennis naar ontwikkelingslanden geëxporteerd. Zo worden lokale landmeters en kadasterstaf getraind in moderne methoden van landcertificering. Minister Ploumen: 'Met onze expertise, die tot de beste ter wereld behoort, worden de kosten van landadministratie flink naar beneden gebracht en kunnen veel sneller legale eigendoms- en pachtbewijzen worden uitgegeven. Boeren en boerinnen krijgen daardoor de mogelijkheid om leningen af te sluiten en samen te werken met investeerders en bedrijven. Het geeft mensen een bewijs van hun bezit en uitzicht op een beter bestaan.'

Vandaag praten in het SER gebouw 70 vertegenwoordigers van bedrijven, NGO’s, kennisinstituten, overheid en financiële instellingen met elkaar over hun inzet op beter landbeheer. Doel is om tot gezamenlijke afspraken te komen over thema's als landcertificering, inclusieve economische ontwikkeling en versterking van lokaal bestuur. Daardoor kunnen zaken als landroof, armoede en conflicten worden voorkomen. 'Door samen de mouwen op te stropen, zowel hier als in ontwikkelingslanden zelf, kunnen we veel vooruitgang boeken om zowel bevolking als investeerders te helpen.' Het ministerie van Buitenlandse Zaken en het kadaster stoppen in totaal een bedrag van 1,1 miljoen euro in het LAND-partnerschap.

Bron: Rijksoverheid

Deel dit bericht met uw netwerk