Nederland vraagt met elf EU-landen snel nieuw klimaatdoel 2030

door | mrt 3, 13:03 | Duurzaamheid en Milieu

BRUSSEL (ANP) – Nederland en elf andere EU-lidstaten dringen bij de Europese Commissie aan op snelle aanscherping van de klimaatdoelen voor 2030. Een voorstel moet uiterlijk in juni worden gepresenteerd, schrijven twaalf ministers onder wie Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) aan vicevoorzitter Frans Timmermans. Ook grote landen als Frankrijk, Spanje en Italië hebben de oproep ondertekend.

De brief komt aan de vooravond van de Europese Klimaatwet die Timmermans woensdag presenteert. Dat is het eerste wetgevende deel van de Green Deal die tot een klimaatneutrale EU moet leiden in 2050, zoals de EU-leiders in december hebben afgesproken.

In de nieuwe wet zijn volgens ingewijden geen cijfers opgenomen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot in de EU in 2030 ten opzichte van 1990. Volgens de twaalf zou dat wel kunnen. Eerder werd afgesproken de uitstoot met 40 procent te verminderen maar de commissie onderzoekt nog of dit kan worden opgeschroefd naar 50 tot 55 procent. Voorstellen hierover zouden pas in september komen.

De twaalf wijzen erop dat de EU-landen voldoende tijd nodig hebben om voor de VN-klimaattop in Glasgow in november overeenstemming te kunnen bereiken over ambitieuzere doelstellingen.

© 2020 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN