40 procent van bedrijven met NOW-1 maakt ook gebruik van NOW-2

door | nov 13, 07:11 | Economisch

Van de bedrijven met 2 tot 250 werkzame personen die vanwege de coronacrisis gebruik maakten van de financiële regeling NOW, kreeg 40 procent zowel steun uit de NOW-1 als de NOW-2. Vooral vanuit de sector cultuur, sport en recreatie gebruikten bedrijven beide deelregelingen (58 procent). Met 18 procent maakte ook een minderheid van de deelnemende bedrijven gebruik van zowel TOGS als TVL-1. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers over steunmaatregelen voor bedrijven, gemaakt op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Ter ondersteuning van ondernemers tijdens de coronacrisis heeft de overheid steunmaatregelen ingevoerd. Tot en met 30 september 2020 kregen 110 duizend bedrijven met 2 tot 250 werkzame personen steun vanuit de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-1, NOW-2 of beide); 27 procent van alle bedrijven in deze categorie. Daarnaast maakten 96 duizend bedrijven (24 procent) gebruik van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL-1) of beide. Bedrijven met 1 werkzame persoon zijn in deze analyse buiten beschouwing gelaten. Kleine en middelgrote ondernemingen met 2 tot 250 werkzame personen vormen de groep bedrijven die over deze regelingen heen het best vergelijkbaar zijn. Van bedrijven van deze omvang maakten met name bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen gebruik van de NOW. Dit geldt ook voor de TOGS en/of TVL-1. NOW-1 en TOGS behoorden tot het eerste steunpakket van het kabinet vanaf het begin van de coronacrisis tot en met mei. NOW-2 en TVL-1 vielen onder het tweede steunpakket, dat eind september afliep.

NOW-vervolgsteun voor meer dan helft bedrijven in cultuur en verhuur
Van de bedrijven die steun vanuit de NOW-regeling ontvingen, kreeg 40 procent een bijdrage vanuit zowel NOW-1 als NOW-2, 57 procent alleen vanuit NOW-1 en 3 procent alleen vanuit NOW-2. De meeste bedrijven die van beide regelingen gebruik maakten, zijn actief in de horeca of de handel. Alleen in de cultuursector en in verhuur en overige zakelijke diensten maakte meer dan de helft van de bedrijven met een NOW-regeling gebruik van zowel het eerste als het tweede deel. In de zorg was het aandeel bedrijven, dat alleen deelnam aan NOW-1, met 82 procent het grootst.

Bron: CBS; foto: ANP