Asscher: ‘Economisch tij is gekeerd’

12-06-2015

‘Er is nog geen reden voor tevredenheid, maar het tij is wel gekeerd: volgend jaar zullen tienduizenden mensen die nu zonder baan zitten, weer werk vinden.’ Met deze woorden reageerde viceminister-president Asscher na afloop van de ministerraad op positieve economische berichten waarmee De Nederlandsche Bank en het Centraal Plan Bureau eerder deze week naar buiten kwamen.

Asscher: ‘De groei versnelt, het tekort loopt sneller terug dan we tot nu toe dachten en de werkloosheid neemt af. Dat is uitstekend nieuws en voor het kabinet alle aanleiding om koers te houden. Nu kunnen we dat doen met een stevige rugwind.’

Belastinghervorming

In de ministerraad is ook gesproken over hervormingen van het belastingstelsel. Asscher: ‘Zo kunnen we meerdere vliegen in een klap slaan: een eenvoudiger belastingsysteem, lastenverlichting en werkgelegenheid.’

De komende weken zal het kabinet andere partijen in de Kamer uitnodigen om gesprekken die al gaande waren te vervolgen en zo te komen tot ‘een breed gedragen plan, in het belang van Nederland en het verdere herstel van onze economie.’

Bron: Rijksoverheid

Deel dit bericht met uw netwerk