Economisch lichtpuntje: groei van 7,7 procent derde kwartaal

door | nov 13, 11:11 | Economisch

Na de ongekende krimp van 8,5 procent in het tweede kwartaal van 2020 is volgens de eerste berekening van het CBS het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2020 met 7,7 procent toegenomen ten opzichte van een kwartaal eerder. Deze groei, de grootste ooit, is voor meer dan de helft toe te schrijven aan de sterk gestegen consumptie door huishoudens. Verder namen ook de overheidsconsumptie, het handelssaldo en de investeringen toe. De groei in het derde kwartaal weegt echter niet op tegen de daling in de eerste twee kwartalen. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 is de Nederlandse economie in de eerste drie kwartalen van 2020 per saldo met 3 procent gekrompen.

Huishoudens hebben in het derde kwartaal 9,4 procent meer besteed dan in het tweede kwartaal van 2020. Verder steeg de overheidsconsumptie met 6,3 procent. De uitvoer en invoer van goederen en diensten namen met respectievelijk 8,6 en 6,8 procent toe. De investeringen ten slotte stegen met 6,3 procent.

Vooral de grotere productie in de bedrijfstak handel, vervoer, horeca en opslag en de bedrijfstak zorg heeft een groot aandeel in de toename van het bbp. Ook de industrie en de zakelijke dienstverlening droegen aanzienlijk bij.

Invloed van de coronacrisis op de eerste berekening
Door de coronacrisis zijn de groeicijfers omgeven met een grotere onzekerheid dan bij de eerste berekening gebruikelijk is.

Bron: CBS; foto: ANP