Fiscaal beleid voor crowdfunding nodig

24-06-2015

Duidelijk fiscaal beleid kan helpen de crowdfunding sector op een gezonde wijze te laten groeien. Dat zegt deskundige Tanja Verstelle op de website Taxence. Op die manier staat de groei de sector niet in de weg en wordt de onzekerheid in de branche omtrent belastingheffing weggenomen. Verstelle: “Het kabinet onderschrijft dat crowdfunding het ondernemerschap kan stimuleren en wil daar dan ook ruimte voor geven. Of dit ook wordt doorgevoerd in fiscale regelgeving valt nog te bezien.”

Taxence is een website die fiscaal nieuws voor professionals brengt. Verstelle schrijft daar: “De Belastingdienst heeft steeds meer aandacht voor crowdfunding en dat roept onzekerheid op in de branche omtrent belastingheffing. Staat dit de groei van de sector in de weg of zal de fiscus snel heldere standpunten formuleren?”

Minister Dijsselbloem

Ook internationaal is er op verschillende vlakken aandacht voor crowdfunding. De Europese Commissie publiceerde eerder dit jaar een standpunt over de toepassing van bestaande btw-regelgeving bij crowdfunding. In reactie hierop gaf minister Dijsselbloem aan dat dit standpunt ten onrechte het idee opriep dat er extra belasting geheven wordt bij crowdfunding. Of crowdfunding met btw is belast, valt volgens de minister per geval te bezien.

Minister van Financiën Dijsselbloem antwoordde eerder deze maand op Kamervragen van Wouter Koolmees van D’66: “…Overigens is crowdfunding, net als andere vormen van financiering, niet iets dat als zodanig per definitie altijd is vrijgesteld van btw-heffing. Gezien de verschillende mogelijke modaliteiten is het meer de vraag in welke gevallen de heffing van btw wel en in welke gevallen niet aan de orde is. In voorkomende gevallen kunnen belanghebbenden zich wenden tot de bevoegde belastinginspecteur teneinde meer zekerheid hierover te verkrijgen. “

ANBI-status

Volgens Tanja Verstelle is er niet alleen bij de omzetbelasting reuring over crowdfunding. Zo zorgde ook het nieuwe ANBI-besluit voor enige paniek. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Met dit nieuwe besluit dat eind 2014 genomen is, beoogt de staatssecretaris een dam op te werpen tegen instellingen die (deels) hun bestaansrecht ontlenen aan het fungeren als doorgeefluik.

Verstelle schrijf: “Het nieuwe ANBI-besluit zou het voor crowdfundingplatforms onmogelijk maken een ANBI-status te behouden. Sindsdien onderzoekt het ANBI-team van de Belastingdienst of er voor crowdfundingplatforms apart beleid nodig is. Woordvoerders van het platform Ulule denken dat het niet mogelijk is om de ANBI-status te behouden. Zij vertellen dat het in Frankrijk en België voor crowdfundingplatforms in principe niet mogelijk is om als ‘ANBI’ belastingvoordelen te verkrijgen. Het Nederlandse beleid is tot op heden dus relatief soepel.”

Inkomstenbelasting

Verstelle wijst er in haar stuk ook op dat crowdfunding ook voor de inkomstenbelasting in the picture is: “Mensen die bijvoorbeeld geld uitlenen via een crowdfundingplatform dienen hiervan opgave te doen. Kunnen crowdfundingplatforms binnenkort ook vragen over informatie-uitwisseling verwachten, nu de fiscus voor de inkomstenbelasting onderzoek doet naar andere vormen van de deeleconomie, zoals verhuur via Airbnb?”. Dat is één van de vragen die tot nu toe onbeantwoord is gebleven. De toekomst zal het uitwijzen.

Bron: www.wefundex.com

Deel dit bericht met uw netwerk