Heijmans: Onderhoudscontract Schiphol met 3 jaar verlengd

22-04-2015

Heijmans en Schiphol verlengen de huidige contracten voor onderhoud op en rondom het vliegveld voor 3 jaar. Het betekent dat Heijmans tot 1 april 2019 verantwoordelijk blijft voor werkzaamheden binnen de zogenoemde percelen: vluchtafhandeling, bereikbaarheid en transport van elektriciteit. De nieuwe onderhoudscontracten gaan in op 1 april 2016 en hebben een gezamenlijke waarde van circa 150 miljoen euro.

Asset Management

Naast werkzaamheden aan onder andere taxi-, start- en landingsbanen, publieke ruimtes, verlichting en het elektriciteitsnetwerk van Schiphol gaat Heijmans ook verder samenwerken op het gebied van beheer. Heijmans krijgt als ‘assetmanager’ meer verantwoordelijkheid voor onderhoudsplanning en onderhoudsoptimalisaties en zal niet alleen als uitvoerend opdrachtnemer opereren, maar eveneens meedenken in ontwerp en onderhoudsstrategie. Het betekent dat Schiphol zich kan concentreren op regie en strategie, terwijl Heijmans de dagelijkse zorg uit handen neemt. In het nieuwe contract is vastgelegd dat Heijmans naast (preventief) onderhoud ook nieuwe projecten uitvoert.

Bron: presscenter.nl