IMF-baas: gebrek aan hervormingen raakt wereldeconomie

16-02-2020

DUBAI (ANP/BLOOMBERG) - Het gebrek aan hervormingen van economische systemen zit de toch al bloedeloze vooruitzichten van de wereldeconomie in de weg. Zeker nu de problemen rond het nieuwe coronavirus de vooruitzichten dit jaar verder vertroebelen. Daarvoor waarschuwt Kristalina Georgieva, de hoogste baas van het Internationaal Monetiar Fonds (IMF).

Volgens de Bulgaarse is er steeds minder ruimte voor monetair beleid. De afhankelijkheid van fiscale maatregelen en structurele hervormingen om de groei te stimuleren zou volgens haar sterker moeten zijn. "Wat ontbreekt is een agressievere omslag voor structurele hervormingen", zei Georgieva.

Ingestelde maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan, zorgen voor problemen in toeleveringsketens. Centrale banken zijn alert, maar plannen voor monetaire versoepeling moeten nog worden aangekondigd. Volgens Georgieva zouden landen meer samen moeten optrekken om risico's in te dammen.

Het IMF ging er voordat het virus in China om zich heen greep, al vanuit dat de economische groei dit jaar minder zou zijn dan vorig jaar. De impact van het Wuhan-virus is nog ongewis. Georgieva prees al wel China voor de "zeer agressieve" maatregelen om de economische impact te beperken.

 2020 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN