Jaaroverzicht 2014 FIU-Nederland gepubliceerd

18-06-2015

Nederland - In 2014 zijn bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) ruim 277.500 meldingen van ongebruikelijke transacties gedaan. Dat is aanzienlijk meer dan de 202.000 meldingen in 2013. Dit blijkt uit het jaaroverzicht van 2014 dat de FIU donderdag 18 juni publiceerde.

Een door de wet aangewezen groep instellingen, zoals banken, handelaren, casino’s, makelaars en vrije beroepsbeoefenaren, dient transacties te melden die voldoen aan bepaalde voorwaarden of waarvan vermoed wordt dat deze verband kunnen houden met witwassen of de financiering van terrorisme. De  groei van het aantal meldingen duidt op een toegenomen bewustzijn en alertheid bij meldplichtige instellingen. FIU-Nederland heeft in 2014 uiteenlopende activiteiten ontplooid om de meldplicht bij hen onder de aandacht te brengen.

29.382 Verdachte transacties, bijna €2,4 miljard

De FIU-Nederland analyseert en onderzoekt ontvangen meldingen van ongebruikelijke transacties en verklaart deze verdacht als daartoe aanleiding is. In 2014 heeft de FIU-Nederland 29.382 ongebruikelijke transacties, gebundeld in 5.661 dossiers, verdacht verklaard en doorgemeld aan diverse opsporings- en handhavingsdiensten. Ook dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze verdachte transacties vertegenwoordigen een totale waarde van bijna 2,4 miljard euro, variërend van 100 euro tot tientallen miljoenen euro’s. De verdacht verklaarde transacties omvatten ook meldingen uit voorgaande jaren die door nieuw aan het licht gekomen feiten alsnog verdacht konden worden verklaard. De FIU-Nederland heeft hiermee een significante bijdrage geleverd aan talloze nationale en internationale opsporingsonderzoeken en handhavingsacties. De dossiers bieden informatie voor (het starten van) een financieel opsporingsonderzoek, bewijs voor bijvoorbeeld het bestaan van relaties binnen een netwerk, of belangrijke persoons- en verblijfsinformatie.

Samenwerking

De FIU-Nederland heeft in 2014 actief de samenwerking gezocht met enerzijds de meldende instellingen en anderzijds de opsporingspartners. Hiermee wil ze de kwaliteit van de unieke financial intelligence waarover zij beschikt en het gebruik ervan door de opsporings- en handhavingsdiensten optimaliseren. Dit blijft de komende jaren een belangrijk agendapunt voor de FIU-Nederland, evenals de internationale samenwerking met buitenlandse FIU’s over de hele wereld. Witwassen en terrorismefinanciering zijn immers fenomenen die niet stoppen bij de landsgrenzen.