Keerzijde Nederlandse welvaart vooral elders

15-05-2019

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse welvaart neemt op veel vlakken toe. Maar dat heeft ook zijn keerzijde. Die is het duidelijkst te zien buiten de landsgrenzen. Zo steeg de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen die het gevolg is van Nederlandse consumptie.

En hoewel ontwikkelingslanden verdienen aan handel met Nederland, leidt winning van grondstoffen tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen. De invloed van Nederland daarop nam toe, doordat de import van mineralen uit de armste landen ter wereld fors steeg.

Dat komt naar voren uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat welvaart breder trekt dan alleen economische groei. Deze 'brede welvaartsmonitor' verscheen vorig jaar voor het eerst, als aanvulling op de meting van het bruto binnenlands product.

Groei

Een groot aantal ontwikkelingen wijst erop dat de welvaart is gestegen. Zo nam de afgelopen acht jaar het persoonlijk welzijn toe en is een kleiner deel van de bevolking slachtoffer van misdaad geweest. Een ruime meerderheid van 85,7 procent van alle Nederlanders geeft dan ook aan tevreden te zijn over het leven. Over een langere periode gemeten neemt ook het vertrouwen in elkaar en instituties toe.

Veel van de ontwikkelingen zijn niet los te zien van de economische groei van de laatste jaren, stelt het CBS. Die groei zorgde op enkele punten ook voor een afname van bredere welvaart. Zo is er meer tijd verloren gegaan in files door drukte op de weg. En doordat er meer werk is, daalt de tevredenheid over vrije tijd. Bovendien steeg in steden vorig jaar de blootstelling aan fijnstof.

© 2019 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN