Kleine bedrijven minder ver met digitalisering bedrijfsvoering

door | feb 17, 07:02 | Economisch

DEN HAAG (ANP) – Een derde van alle Nederlandse bedrijven heeft de bedrijfsvoering in hoge mate of bijna volledig gedigitaliseerd. Daar staat tegenover dat 36 procent de bedrijfsvoering niet of nauwelijks heeft gedigitaliseerd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral kleine bedrijven lopen achter met het digitaliseren van processen.

Van de grote bedrijven met 500 of meer werknemers heeft 65 procent de bedrijfsvoering in hoge mate gedigitaliseerd. Van de kleinste bedrijven met twee werknemers is dit bijna een kwart. In het onderzoek gaven bedrijven zelf aan in hoeverre zij gedigitaliseerd zijn.

Voorbeelden van digitalisering zijn onder meer het versturen van e-facturen of het beheer van klantgegevens en systemen om informatie-overdracht tussen verschillende afdelingen te ondersteunen. Het aandeel verzonden e-facturen verdubbelde in 2018 bijna ten opzichte van het jaar daarvoor, van 8 procent naar 14 procent. Qua informatie-overdracht is de digitalisering in die periode nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal bedrijven dat ICT-systemen om klantengegevens digitaal te beheren gebruikt is in de die periode toegenomen van 46 procent naar 56 procent van de bedrijven.

© 2020 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN