Kredietunie Gooi en Vechtstreek krijgt € 45.000

23-06-2015

De Regio Gooi en Vechtstreek geeft een eenmalige financiële bijdrage van € 45.000,- voor de opstart van de Kredietunie Gooi en Vechtstreek. De Kredietunie is een coöperatieve vereniging die kredieten verstrekt aan midden- en kleinbedrijf (MKB), als alternatief voor behouden banken.
De Regio is het samenwerkingsverband van de negen gemeenten in Gooi en Vechtstreek. Het zijn de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren.

“Met deze financiële bijdrage wordt het MKB in de regio gefaciliteerd en gestimuleerd”, aldus Marlous Verbeek, portefeuillehouder Economische Zaken, wethouder in Huizen. Het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Er zijn voldoende financiële middelen nodig om investeringen en innovaties te realiseren. Bestaande banken zijn sinds de economische crisis echter steeds behoudender en kritischer ten aanzien van te verstrekken leningen.

MKB faciliteren

Marlous Verbeek: “De Regio ziet in de Kredietunie Gooi en Vechtstreek een uitstekend middel om met name het MKB te faciliteren, daar waar de banken steeds moeizamer krediet verstrekken. Voor de Gooi en Vechtstreek is het bovendien van belang dat ondernemers worden gestimuleerd om hun bedrijf verder te ontwikkelen. Kredietunies zorgen voor werkgelegenheid en sociale cohesie”.

De kredietunie moet uiteindelijk kredieten gaan verstrekken tot 250.000 euro. De 45.000 euro van de gemeenten is nodig om vooronderzoek te doen naar de haalbaarheid van de oprichting van de Kredietunie. Daarna zijn er geldschieters uit het bedrijfsleven en de publieke sector nodig die obligaties kopen. Bij een half miljoen euro kan er begonnen worden met het verstrekken van kredieten.

Kredietunie

Een kredietunie is een coöperatieve vereniging die kredieten verstrekt tot € 250.000,-. Een kredietunie wordt opgezet omdat banken steeds minder bereid zijn krediet te verlenen aan met name het Midden-en Kleinbedrijf, mede als gevolg van voortdurend aangescherpte wet- en regelgeving. Indien een ondernemer in aanmerking komt voor krediet, wordt zelfs ter begeleiding een coach toegewezen. De initiatiefnemers: “Geldgevende en kredietnemende ondernemers uit het Midden- en Kleinbedrijf die hun bedrijf uitvoeren, of uitgevoerd hebben, binnen het werkgebied van de Regio Gooi en Vechtstreek kunnen lid worden van Kredietunie Gooi en Vechtstreek. Ieder lid heeft niet meer dan één aandeel van € 1.000 in de kredietunie.”

Bij een kredietaanvraag laat de kredietcommissie van de Kredietunie zich adviseren door een extern kredietbureau. Het bestuur van de Kredietunie besluit vervolgens of het krediet wordt verstrekt. De initiatiefnemers melden: “Om geld in te brengen voor kredietverlening kunnen leden één of meer obligaties kopen. Daarmee storten kredietgevers een bepaald bedrag in de kas van de kredietunie. Als lid van de kredietunie bepalen de kredietgevers mee aan wie het ingebrachte geld wordt uitgeleend en tegen welke voorwaarden. Als vakgenoten beoordelen zij allereerst het ondernemerschap van de kredietnemer en kijken pas daarna naar zekerheden. En uit maatschappelijke betrokkenheid en hart voor het ondernemerschap/de bedrijfstak zijn zij bereid als coach de kredietnemers te begeleiden.”

Economic Board

Het voorstel voor het instellen van een kredietunie is meerdere malen besproken in het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken. De Economic Board Gooi & Vechtstreek is hierbij om advies gevraagd. Nadat die Economic Board zich positief heeft uitgesproken over de oprichting van de Kredietunie Gooi en Vechtstreek, besloot de Regio Gooi en Vechtstreek om deze eenmalige bijdrage beschikbaar te stellen.

Bron: wefundex.com

Deel dit bericht met uw netwerk