• Start
  • Economisch
  • Nederland en Aruba bereiken akkoord over financieel toezicht

Nederland en Aruba bereiken akkoord over financieel toezicht

04-05-2015

Afgelopen zaterdag hebben de regeringen van Nederland en Aruba een akkoord bereikt over onafhankelijk financieel toezicht, ter waarborging van de eerder gemaakte afspraken en door Aruba uitgezette meerjarenramingen. Deze inspanningen zijn gericht op het bereiken van een duurzaam begrotingsevenwicht.

Per 1 juli aanstaande zal een College Aruba Financieel Toezicht onafhankelijk toezicht verrichten op de eerder vastgestelde en overeengekomen normen. Het College zal bestaan uit een lid namens het koninkrijk, een lid namens Nederland en een lid namens Aruba. Bij het bereiken van een duurzaam begrotingsevenwicht neemt een eigen door Aruba, in samenwerking met Nederland, in te stellen Begrotingskamer deze taak op zich. De regering van Aruba zal een ontwerp-Landsverordening aan de staten aanbieden, die het structureel onafhankelijk toezicht regelt.

Met dit akkoord komt een einde aan lang overleg over de vormgeving van toezicht gericht op duurzame overheidsfinancien voor Aruba.

Het overleg tussen de premiers Eman en Rutte in Panama over dit onderwerp heeft een goede basis van vertrouwen geschapen voor het bereiken van dit resultaat. In dit kader hebben de regeringen van Nederland en Aruba na de vergadering van de Rijksministerraad van 24 april jl. het overleg voortgezet en met minister Plasterk een alternatief voorstel kunnen overeenkomen.

Zowel minister-president Mike Eman als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk waren zeer tevreden met dit resultaat. Beide landen zullen hun parlementen in de komende dagen informeren over de gemaakte afspraken.

Bron: Nieuwsbank