• Start
  • Economisch
  • Omzet industrie daalt door lagere prijzen, producentenvertrouwen blijft groeien

Omzet industrie daalt door lagere prijzen, producentenvertrouwen blijft groeien

21-05-2015

Den Haag - In het eerste kwartaal van 2015 daalde de omzet van de industrie met 4,4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De buitenlandse omzet nam licht toe (0,6 procent), de binnenlandse omzet daalde fors (12,1 procent) . Andere indicatoren laten een beter beeld zien: het producentenvertrouwen blijft groeien, de bezettingsgraad neemt toe en het aantal faillissementen blijft onveranderd laag. Dit maakt CBS vandaag bekend in de Kwartaalmonitor industrie.

Opnieuw lagere afzetprijzen industrie

De daling van de omzet vanaf medio 2014 is grotendeels een gevolg van lagere afzetprijzen. Met name de industriebranches die olie als belangrijke grondstof gebruiken verkochten hun producten tegen lagere prijzen. De olieprijzen bereikten in januari 2015 een dieptepunt.

Producentenvertrouwen industrie blijft groeien

De dalende omzetten en lagere afzetprijzen doen geen afbreuk aan het producentenvertrouwen in de industrie. Dat stijgt vrijwel onafgebroken vanaf het eerste kwartaal van 2013 en die stijging gaat in 2015 gewoon door. 
De ondernemers waren in april iets positiever over de verwachte bedrijvigheid en de voorraden dan in januari, maar iets negatiever over de orderpositie. De bezettingsgraad was aan het eind van het eerste kwartaal 81,8 procent. Dat is het hoogste percentage sinds het uitbreken van de crisis eind 2008. De bezettingsgraad neemt sinds het derde kwartaal van 2013 bijna onafgebroken toe.

Bron: CBS