Groot deel Tweede Kamer voor schrappen versoberingen steunpakket

door | nov 4, 11:11 | Horeca

Op 3 november debatteerde de Tweede Kamer over het lopende steunpakket én het aanvullende steunpakket dat vorige week is bekendgemaakt. KHN pleit al weken voor extra steun, zeker met de tweede sluiting van eet- en drinkgelegenheden. Een groot deel van de Tweede Kamer sluit zich hierbij aan en komt op voor de belangen van de horeca. Een versobering van het steunpakket is volgens hen nu niet op zijn plaats en moet van tafel.

Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat de horeca voor een gedwongen sluiting gecompenseerd moet worden. Asscher (PvdA) dringt aan op betere compensatie en gerichtere steun. De Jong (PVV) is tegen een versobering. Kent (SP) geeft aan dat opbouw van de steunmaatregelen nodig is in plaats van afbouw. Van Haga geeft aan dat een gedwongen sluiting 100% vergoeding moet betekenen. De oppositie pleit dan ook voor het terugdraaien van de versoberingen in het derde steunpakket. In het debat is ook door de Kamerleden naar voren gebracht dat de buffers van horecaondernemers, die er tijdens de eerste lockdown nog wel waren, nu echt op raken.

Kabinet houdt vinger aan de pols, maar geen concrete toezeggingen voor extra steun
De ministers Wiebes, Hoekstra en Koolmees hebben namens het kabinet gereageerd. Feitelijk komt de reactie van het kabinet er op neer dat de bestaande steunmaatregelen al mee-ademen (je krijgt meer steun als er meer omzetderving is) en dat er via het vorige week gepubliceerde aanvullende pakket al extra maatregelen zijn getroffen. Het kabinet zegt rekening te zullen houden met het feit dat buffers (nagenoeg) op zijn en ook blijft bezien of de bestaande maatregelen wel voldoende zijn. Daarnaast geeft het kabinet aan in gesprek te zijn en gaan met sectoren, banken, verhuurders, in de gehele keten moet naar oplossingen worden gezocht. Zo staat er op 12 november een gesprek gepland tussen premier Rutte en KHN.

OMT-advies restaurants
Meerdere partijen vroegen het kabinet hoe het staat met het OMT-advies ten aanzien van restaurants. Vlak voor het debat werd een vorige week door Kamerlid Krol ingediende motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen om restaurants die coronaproof zijn uit te zonderen van de lockdown. Minister Wiebes gaf aan dat het kabinet werkt met field labs. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken wat de opening van een restaurant doet met de virusverspreiding waarbij verschillende maatregelen in acht worden genomen en waarin wordt gevarieerd.

Wiebes benoemt slimme maatregelenpakket waar KHN hard aan werkt met MKB Nederland en EZK
Minister Wiebes gaf met zoveel woorden aan dat er hard wordt gewerkt aan plannen voor opening van restaurants. Hij refereerde hiermee aan het ‘slimme maatregelenpakket’ waar door KHN aan wordt gewerkt (met input van leden) met MKB Nederland en onder andere het ministerie van EZK. Dat plan gaat overigens uitdrukkelijk niet alleen over restaurants maar heeft als doel dat horecabedrijven met de juiste coronamaatregelen op een verantwoorde manier zo snel mogelijk open kunnen.

Bron: KHN; foto: ANP

Loading