KHN: Rapport Rinnooy Kan risico voor horeca

08-06-2015

Al jaren zijn er grote verschillen én onverklaarbaar grote stijgingen in gemeentelijke belastingen. Denk aan de toeristenbelasting, de leges voor startende horecaondernemers en de leges voor drank- en horecavergunningen. Het voorstel van de commissie-Rinnooy Kan om gemeenten meer eigen belastingen te laten heffen vindt KHN een slecht plan. KHN wil minder vergunningen en lagere kosten die wél realistisch en uitlegbaar zijn.

Het is horecaondernemers een doorn in het oog dat de verschillen tussen gemeenten zo groot zijn en alleen maar groter worden. Zo zijn de leges voor een drank- en horecawetvergunning de afgelopen jaren gemiddeld met 82% gestegen.

Voorstel commissie-Rinnooy Kan vergroot verschillen tussen gemeenten
VNO-NCW en MKB Nederland plaatsten 3 juni zo hun vraagtekens bij de gepresenteerde voorstellen van de commissie-Rinnooy Kan. Die zouden de verschillen in gemeentelijke belastingen alleen maar vergroten. Ook KHN denkt dat die vrijheid voor gemeenten om zelf te beslissen over de hoogte van belastingen leidt tot lastenverhogingen voor bedrijven en burgers. Terwijl de economie juist schreeuwt om lastenverlichting. Ook is KHN met VNO-NCW en MKB NL beducht voor lokale inkomenspolitiek.

Stel normtarief voor leges en schrap overbodige vergunningen
De overheid lijkt niet te willen ingrijpen in de wildgroei van (lokale) leges die de horeca moet betalen. Het legesonderzoek van 2008-2013 brengt die wildgroei in kaart en legt ook de grote (prijs)verschillen vast tussen gemeenten voor dezelfde soort diensten. Lodewijk van der Grinten, algemeen directeur van KHN: "De overheid wil de lastendruk voor ondernemers verlagen maar toch stijgen de kosten meer dan de inflatie: dat is voor ons onaanvaardbaar. Het is tijd dat de landelijke en lokale politici werken aan een normtarief voor de leges en de overbodige vergunningen schrappen.”

Micronorm OZB
KHN vreest dat wanneer gemeenten meer vrijheid krijgen om de belastingen vast te stellen zij die ruimte ook pakken. Om gaten in de gemeentelijke begrotingen te dichten zullen alle gemeentelijke lasten ongebreideld stijgen. Dat dit geen onterechte angst is blijkt wel uit de jaarlijkse stijgingen van bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting(OZB). Ondernemers pleiten daarom al jaren voor een zogenoemde micronorm. Dan mag elke gemeente afzonderlijk de OZB-opbrengsten niet meer laten stijgen dan het inflatiepercentage (met correctie voor nieuwbouw).

Verschillen leges onaanvaardbaar groot
De meeste gemeenten voeren jaarlijks een tariefverhoging door voor hun vergunningen en belastingen. De cijfers laten zien dat de verschillen onaanvaardbaar groot zijn.

Herziening belastingstelsel: afschaffing 6% btw-tarief kost horeca 35.000 banen
De vraag of gemeenten een groter belastinggebied moeten krijgen, is onderdeel van de bredere discussie over de herziening van het belastingstelsel. Die moet volgens KHN, VNO-NCW en MKB-Nederland gericht zijn op meer economische groei en meer banen. Volgens KHN bereik je dat niet met een verschuiving van lasten. Er is juist een lastenverlichting nodig. Voor de arbeidsmarkt maakt het in principe niet uit of mensen worden belast via hun inkomen of via gemeentelijke belastingen.

Bron: KHN

Deel dit bericht met uw netwerk