• Start
  • Marketing & ICT
  • OCW bundelt statistieken voor onderwijs, cultuur, wetenschap en emancipatie online

OCW bundelt statistieken voor onderwijs, cultuur, wetenschap en emancipatie online

20-05-2015

Nederlanders besteden een derde van hun dag aan media. Minder dan de helft van Nederlandse vrouwen tussen 15 en 65 jaar is economisch zelfstandig. Nederland exporteert de meeste cultuurproducten naar de Verenigde Staten en Duitsland. Nederlandse wetenschappers zijn productief. Deze en meer dan 500 andere feiten zijn vanaf vandaag beschikbaar via de website ocwincijfers.

OCW in Cijfers

Het is voor het eerst dat alle cijfers en statistieken over de verschillende beleidsterreinen van het ministerie online samenkomen. OCW in Cijfers vervangt de jaarlijkse publicatie Kerncijfers. Op 7 april ging onderwijsincijfers.nl, een samenwerking tussen OCW, DUO en CBS, al live. Ook deze valt vanaf vandaag onder de paraplu van ocwincijfers.nl.

Alle zogenoemde kengetallen zijn overzichtelijk weergegeven in grafieken en tabellen, die bovendien eenvoudig kunnen worden gedownload. Daarnaast wordt de website continu aangevuld met de laatst beschikbare cijfers, in plaats van één keer per jaar. 
Ter ere van de livegang van OCW in Cijfers is vandaag op Onderwijs in Cijfers een nieuwe thema-analyse over stapelen in het voortgezet onderwijs gepubliceerd.

Trends in Beeld

Naast de lancering van OCW in Cijfers als digitale opvolger van Kerncijfers, vindt u de bestaande website Trends in Beeld voortaan in vernieuwde vorm op www.trendsinbeeldocw.nl. Op de vernieuwde Trends in Beeld blijft het ministerie de voortgang op de belangrijkste streefdoelen van de begroting, de lerarenagenda en de sectorakkoorden monitoren. Tevens toont de website de internationale positie van Nederland op onderwijs- en wetenschapsgebied.

Bron: Rijksoverheid