Grote musea winnen slag om bezoekers

17-04-2015

Nederlandse musea trekken steeds meer bezoekers, maar die stijging komt vrijwel geheel op het conto van de grote musea. Nederlandse musea ontvingen in 2013 26,5 miljoen bezoekers, ruim 3,3 miljoen meer dan in 2011. De grote musea telden 3,2 miljoen bezoekers extra. Bij de kleine en middelgrote musea zijn de bezoekersaantallen niet of nauwelijks gestegen, of zelfs licht gedaald. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Grote musea koppelden stijgende bezoekersaantallen bovendien aan een positief bedrijfsresultaat, terwijl kleine en middelgrote musea in 2013 samen een negatief bedrijfsresultaat hadden. Hun bedrijfsresultaat verslechterde zelfs ten opzichte van 2011.

In 2013 steeg het bezoek aan alle 799 door het CBS getelde Nederlandse musea met 14 procent ten opzichte van 2011, toen het CBS 788 musea telde. Hiermee groeide het aantal bezoekers in twee jaar tijd veel sterker dan over de hele periode 2003-2013 (6 procent). De stijging komt vooral doordat grote musea met meer dan 100 duizend bezoekers op jaarbasis veel meer bezoek kregen dan in 2011. Dat kwam deels door heropeningen in bijvoorbeeld Amsterdam.

Grote musea in de plus, kleinere musea in de min

Grote musea met meer dan 100 duizend bezoekers boekten als groep ook betere financiële resultaten dan kleine en middelgrote musea. Hun bedrijfsresultaat bedroeg 13 miljoen euro in 2013. Vooral middelgrote musea, tussen de 10 duizend en 100 duizend bezoekers, presteerden minder goed. Zij haalden samen een negatief saldo van baten en lasten van 16 miljoen euro. In 2011 kwam deze groep onder aan de streep nog5 miljoen euro tekort.

De musea die minder dan 10 duizend bezoekers trokken, hadden een tekort van een miljoen euro in 2013. In 2011 was dat 2 miljoen euro. De gehele Nederlandse museumsector behaalde in 2013 een negatief resultaat van 4 miljoen euro. Dat is wel beter dan in 2011, toen de Nederlandse musea een negatief saldo van inkomsten en uitgaven boekten van 35 miljoen euro.

(c) Bron: CBS