Vak Fries laat nog steeds te wensen over

05-12-2019

DEN HAAG (ANP) - Het gaat nog steeds niet goed met het vak Fries op scholen in Friesland, concludeert de Inspectie van het Onderwijs na onderzoek. Op basisscholen zijn volgens de inspectie lang niet alle leraren bevoegd en bekwaam om Fries te geven. Op middelbare scholen is er vaak maar één leraar Fries op school, waardoor er bij ziekte moeilijk vervanging geregeld kan worden.

De taal Fries is een verplicht vak op alle Friese scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Volgens de onderwijsinspectie is het lesmateriaal in de afgelopen jaren verbeterd en zijn er toetsen om de taalontwikkeling van leerlingen te kunnen meten. Ook is er een groot aanbod aan nascholing en begeleiding in het vak Fries. "Maar leraren zouden dat beter en vaker kunnen benutten", stelt de inspectie.

Een van de problemen op de Friese scholen is de daling van het leerlingenaantal in de provincie. "Daardoor is het duurder om een klein vak als Fries te behouden", aldus de onderwijsinspectie.

De inspectie stelde tien jaar geleden ook al vast dat het onderwijs van het Fries in basisonderwijs en voortgezet onderwijs veel beter kan.

© 2019 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN