• Start
  • Maatschappelijk
  • Aandeel religieuzen verder gedaald, behalve bij niet-westerse allochtonen en ouderen

Aandeel religieuzen verder gedaald, behalve bij niet-westerse allochtonen en ouderen

13-05-2015

Het aandeel religieuzen in Nederland is in 2014 opnieuw gedaald, tot 51 procent.  Onder niet-westerse allochtonen en ouderen is dit echter stabiel gebleven. In deze groepen is de meerderheid godsdienstig. Dat heeft het CBS vandaag bekendgemaakt.

Acht op de tien niet-westerse allochtonen godsdienstig

In 2014 beschouwde nog maar net iets meer dan de helft (51 procent) van de volwassenen zichzelf als godsdienstig. In 2010 was dat nog55 procent. Het aandeel religieuzen verschilt sterk tussen verschillende bevolkingsgroepen. Van de niet-westerse allochtonen is 79 procentgodsdienstig, aanzienlijk meer dan onder westerse allochtonen (50 procent) en autochtonen (47 procent). Vrouwen zijn met 54 procent wat vaker godsdienstig dan mannen (48 procent), en ouderen vaker dan jongeren. Van de 18- tot 35-jarigen behoren vier op de tien tot een religieuze groepering, tegen ruim zeven op de tien 75-plussers. Ook opleiding is relevant: van de lager opgeleiden is 60 procent godsdienstig, van de middelbaar opgeleiden 50 en van de hoger opgeleiden 42 procent.

Bron: CBS