Aangiften tegen figuur Zwarte Piet geseponeerd

24-04-2015

De aangiften van de Stichting `Nederland wordt beter' en drie particulieren tegen de figuur van Zwarte Piet heeft het OM geseponeerd. In het najaar van afgelopen jaar deden zij aangifte van discriminatie, racisme en (groeps)belediging. Volgens het OM kan niet worden geoordeeld dat het gebruik 
van de figuur van Zwarte Piet strafbaar is. 

De aangiften richtten zich tegen het gebruik van de figuur van Zwarte Piet door een aantal instanties, waaronder intochtcomites. Een aantal intochtcomites zoals de `Stichting Gouda' voor de landelijke intocht en het `Sinterklaas Intochtcomite Amsterdam' maakten zich volgens verschillende 
aangevers schuldig aan discriminatie en racisme. 

Stereotyperend 

De intochtcomites hadden Zwarte Pieten met zwart geschminkte gezichten, rode lippen, oorbellen en een afro-pruik, laten deelnemen aan de intocht. Deze uitdossing zou volgens de aangevers racistisch en discriminerend zijn omdat de kenmerken van zwarte mensen grotesk en stereotyperend worden 
uitgebeeld. 

Geen opzet 

Volgens het OM hebben de organisaties waartegen aangifte is gedaan zich niet opzettelijk beledigend uitgelaten over een groep mensen wegens hun ras. Daarnaast is het OM van oordeel dat er geen sprake is van aanzetten tot discriminatie. 

Klacht tegen beslissing 

Vervolging is volgens het OM niet aan de orde omdat er geen strafbare feiten zijn gepleegd. De aangevers zijn door het OM op de hoogte gesteld van de beslissing niet te vervolgen. Tegen deze beslissing kunnen de aangevers bij het gerechtshof een klacht indienen. 

Bron: nieuwsbank