Aantal tienermoeders in tien jaar gehalveerd

Het aantal tienermoeders is in 2020 verder gedaald. Er werden 1 194 kinderen geboren met een moeder onder de twintig. In 2010 waren dat er nog ruim 2 500. Binnen de Europese Unie hoort Nederland bij de landen met het laagste aantal tienermoeders per duizend 15- tot 20-jarige meisjes. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.
De meeste tienermoeders, ruim 80 procent, zijn 18 of 19 jaar. Een klein deel is 16 of jonger bij de geboorte van hun kind. In alle leeftijdsgroepen is het aantal tienergeboorten gedaald. Het aantal tienermoeders neemt al langer af. Begin deze eeuw waren het er nog rond de 3 500. Dat kwam neer op 7 tot 8 moeders per duizend meisjes onder de twintig. In 2010 waren dat er 5,2 per duizend, en in 2020 was dit afgenomen tot 2,4 per duizend meisjes.

Relatief weinig tienermoeders in Nederland
Ten opzichte van andere landen in de EU telt Nederland relatief weinig tienermoeders. Ook in Denemarken worden naar verhouding weinig kinderen geboren bij meisjes onder de 20. In Nederland werden 2,5 meisjes per duizend 15- tot 20-jarigen moeder in 2019, in Denemarken waren dat er 2. De EU-landen met de hoogste aantallen tienermoeders zijn Bulgarije (41 moeders per duizend meisjes) en Roemenië (37,4). Net als in Nederland is het aantal tienermoeders in de EU als geheel in de afgelopen tien jaar gedaald.

Kinderen van tienermoeders wonen minder vaak bij twee ouders
Ten opzichte van kinderen met oudere moeders worden kinderen van tienermoeders minder vaak geboren bij ouders die gehuwd of ongehuwd samenwonen. Een derde van de kinderen van tienermoeders komt bij twee samenwonende ouders terecht, tegenover 90 procent van de kinderen die een oudere moeder hebben. Naar verhouding komen zij vaker ter wereld in een eenoudergezin (27 procent) of een ander huishouden (41 procent). Dit beeld is de afgelopen tien jaar niet veranderd. Uit eerder onderzoek bleek dat kinderen van tienermoeders relatief vaak terecht komen in een zogenoemd driegeneratiegezin, waarbij de tienermoeder met het kind bij de ouder(s) woont.

Ook minder kinderen geboren bij twintigers
Ook bij vrouwen in andere leeftijdsgroepen is het aantal kinderen dat geboren wordt gedaald. Vooral twintigers kregen naar verhouding minder kinderen. In 2010 werd bij 37 van de duizend 20- tot 25- jarigen een kind geboren, en bij 112 vrouwen van 25 tot 30 jaar. In 2020 was dat afgenomen tot 22 per duizend jonge twintigers en 87 per duizend oudere twintigers. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen voor het eerst moeder worden nam toe van 29,4 jaar in 2010 tot 30,1 in 2020.

Bron: CBS; foto: Afbeelding van Iuliia Bondarenko via Pixabay

Recente berichten

Johan Derksen tekent voor 2 jaar bij met dagelijkse talkshow

De geruchten waren er al eerder omtrent Johan Derkse,n nadat hij aangaf wel graag door… Lees verder

september 18, 2021

FNV Zorg & Welzijnsbarometer: Zorgsector loopt hard leeg

38% van de medewerkers in zorg & welzijn heeft het afgelopen anderhalf jaar collega’s zien… Lees verder

september 18, 2021

Politie stuurt e-mail in onderzoek naar digitale oplichting

Utrecht - Vrijdag 17 september verstuurde de politie naar 20.000 mailadressen een bericht. Hierin werd… Lees verder

september 17, 2021

Ook minister van Defensie Bijleveld dient ontslag in

De Rijksvoorlichtingsdienst laat namens de minister-president weten: De minister van Defensie, Ank Bijleveld, heeft vandaag… Lees verder

september 17, 2021

Tijdelijke vervanging minister van BuZa door Tom de Bruijn

De Rijksvoorlichtingsdienst laat namens de minister-president weten: De minister van Buitenlandse Zaken, Sigrid Kaag, heeft… Lees verder

september 17, 2021

Meer werken geen oplossing voor krapte, aantrekkelijker werk wel

Meer uren werken is geen oplossing voor de krapte die is ontstaan op de arbeidsmarkt.… Lees verder

september 17, 2021