Agenten presteren beter door trainen onder druk

01-05-2015

Nederland - Trainen onder stress verbetert het politieoptreden in gevaarsituaties, waaronder de besluitvaardigheid, schietprestaties en aanhoudingsvaardigheden. Dit is een van de uitkomsten van twee nieuwe onderzoeken die in opdracht van de stichting Politie en Wetenschap zijn uitgevoerd. De Eenheid Amsterdam verleende medewerking aan beide onderzoeken. De uitkomsten hebben geleid tot aanpassingen van de beroepsvaardigheidstrainingen van agenten.

De Stichting Politie en Wetenschap verspreidde vrijdag 1 mei een persbericht over beide onderzoeken. Hierin stellen zij dat politieagenten minder goed presteren in situaties waarin geweld dreigt vanwege de stress van dat moment. Maar dat als zij in hun trainingen deze stressvolle situaties nabootsen, zij vervolgens aanmerkelijk beter presteren op straat. Ook op de langere termijn. Uit het tweede onderzoek kwam naar voren dat ervaring met werken onder druk, zoals bij een arrestatieteam, tot veel betere prestaties leidt. En dat daarmee de conclusie is gerechtvaardigd dat presteren onder stress aan te leren is.

Wat doet de politie met de bevindingen?

Beide nieuwe onderzoeken zijn een aanvulling op twee eerdere onderzoeken van de stichting Politie en Wetenschap: ‘Trainen onder stress: effecten op de schietvaardigheid van politieambtenaren’ (2010) en ‘Schieten of niet schieten?’ (2012). De conclusies van de vier onderzoeken sluiten naadloos op elkaar aan en bieden concrete handvatten. De politie is daarom al enige tijd bezig om de uitkomsten van de onderzoeken te verwerken in de nieuwe opzet van de integrale beroepsvaardigheidstrainingen die politieagenten verplicht moeten volgen.

Eerste veranderingen al zichtbaar

De toekomstige trainingen zullen het accent meer op trainen leggen dan, zoals nu het geval is, op toetsen. Agenten worden in een veilige maar realistische trainingsomgeving geconfronteerd met ‘lastige’ praktijksituaties waarin ze tot op bepaalde hoogte ook de praktijkstress ervaren. De docent geeft vervolgens handvatten om met deze stress om te gaan. Dit sluit aan bij de vaardigheden die agenten meekrijgen in de training Mentale Kracht die zij hebben gevolgd. ‘Van toetsen naar trainen’ betekent niet dat er niet meer getoetst wordt; het trainingsproces is echter leidend. De eerste veranderingen zijn al zichtbaar in de eenheden van het korps.

Bron: politie.nl