Basis- en middelbare scholen simpeler samen

20-04-2018

DEN HAAG (ANP) - Lagere en middelbare scholen kunnen in de toekomst makkelijker samengaan. Het vorige kabinet had al plannen om sommige scholen vrij te stellen van de zogenoemde fusietoets, maar dat wordt nu verruimd naar alle scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Het samengaan van scholen kan een oplossing zijn voor zogenoemde krimpgebieden, waar de aantallen leerlingen teruglopen. Toch waren scholen er huiverig voor, omdat de toets als streng en ingewikkeld werd ervaren. Scholen die willen samengaan moeten wel toestemming krijgen van hun medezeggenschapsraden. Ook moet er een rapport komen waarin de samenvoeging wordt onderbouwd.

Volgens het ministerie van Onderwijs hebben veel middelbare scholen te maken met krimpende klassen. Bij acht op de tien scholen speelt het en ,,in sommige regio’s loopt het aantal leerlingen met wel 30 procent terug’’. Een fusie betekent niet per se dat er grotere scholen ontstaan, benadrukt het ministerie. Het kan ook gaan om een samenvoeging van de besturen, waarbij de scholen zelf in stand worden gehouden.

© 2018 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN