'Belang van kind voorop bij adoptie'

02-11-2016

DEN HAAG (ANP) - Een rapport over hoe potentiële adoptiekinderen het best beschermd kunnen worden, heeft woensdag veel stof doen opwaaien. De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) adviseert dat Nederland moet stoppen met de adoptie van kinderen uit het buitenland. Opgroeien in een gezin in het land van herkomst heeft volgens de raad de voorkeur. De Tweede Kamer broedt op het advies en wil hierover een zorgvuldig debat.

,,Uiteindelijk help je meer kinderen door hen ter plaatse te ondersteunen met goede jeugdbescherming dan door enkele kinderen hier naartoe te laten komen'', stelt kinderrechter Jolande Calkoen, lid van de RSJ. De raad constateert dat adoptie veel voordelen biedt voor het individuele kind, maar vindt dat aan het stelsel in zijn geheel te veel onoplosbare risico's kleven. Tegelijk benadrukt het adviesorgaan dat adoptieouders en bemiddelingsbureaus niets kwalijk te nemen is.

D66, SGP, PvdA en VVD benadrukken dat het belang van het kind voorop moet staan bij adoptie. Maar stoppen met adoptie van kinderen uit het buitenland gaat D66 en SGP te ver. ,,Het huidige systeem vertoont mankementen en soms had een kind ook in het land van herkomst een nieuw thuis kunnen krijgen. Dat neemt niet weg dat er kinderen zijn die nergens terecht kunnen en dan moet adoptie vanuit een ander land mogelijk blijven'', zegt Vera Bergkamp (D66).

Zonder ouders

Nederlandse adoptiebemiddelaars wilden woensdag nog niet inhoudelijk reageren op het adviesrapport. Zij wijzen er wel op dat er wereldwijd nog steeds veel te veel kinderen opgroeien zonder ouders.

In Nederland werden vorig jaar 304 kinderen geadopteerd uit het buitenland. De meeste kwamen uit China en de Verenigde Staten.

© 2016 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN