Burger positiever over politie dan agent zelf

05-03-2019

DEN HAAG (ANP) - Burgers zijn positiever over de politie dan politiemensen zelf. Dat staat in een nieuw onderzoek dat de politie dinsdag naar buiten heeft gebracht over het vertrouwen, de waardering en de reputatie van de politie. Politiemensen zijn trots op hun vak, maar kritisch op hun eigen organisatie.

Uit de monitor van 2018, waaraan naast 4368 politiemedewerkers ook 2571 burgers hebben deelgenomen, blijkt dat het vertrouwen van burgers in de politie verder is gestegen. De score is hoog als het gaat om moedig zijn en de hulp van agenten in noodsituaties. Wel vinden burgers dat de politie zichtbaarder moet worden in de wijk, kritiek serieus moet nemen en dat het beter kan met de dienstverlening en rechtvaardigheid in het optreden.

Politiemensen zelf zijn ook positief over de kernwaarde moedig en behulpzaamheid van hun collega's. Minder goed denken ze over werkgeverschap, leiderschap en ICT bij de politie. Ze vinden ook dat de politie kritiek serieuzer zou moeten nemen en opener moet zijn voor vragen.

De politie wijst erop dat de metingen onder de medewerkers plaatshadden tijdens de cao-onderhandelingen, zodat de uitkomsten mogelijk negatiever waren. Toch zijn ze bruikbaar om de organisatie te verbeteren. Korpschef Erik Akerboom herkent het signaal en zegt het serieus te nemen. ,,We vragen veel van mensen in een organisatie die soms log is en waarbinnen de afstanden nog te groot zijn'', aldus de politiebaas. Het moet echt beter en daarbij helpen volgens hem de afspraken in de nieuwe cao.

© 2019 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN