Docenten lapten examenregels aan hun laars

04-10-2018

MAASTRICHT (ANP) - De schoolleiding en docenten van VMBO Maastricht hielden zich niet aan de regels voor school- en eindexamens, concludeert de Inspectie van het Onderwijs in een eerste rapport over de examenproblemen bij de school.

Zo is het vaak voorgekomen dat scholieren het cijfer 1 kregen omdat ze niet kwamen opdagen voor een examen. Daar werd geen melding van gemaakt bij de onderwijsinspectie, de schoolleiding en ouders, terwijl dit wel verplicht is. Ouders en leerlingen konden daardoor geen bezwaar maken.

Volgens de onderwijsinspectie kwam het alleen al in het schooljaar 2017/2018 258 keer, bij 117 examenkandidaten, voor dat er een cijfer 1 werd toegekend. ,,De schoolleiding heeft verzuimd te controleren of docenten de in het schooleigen examenreglement vastgestelde procedures volgden."

Bij VMBO Maastricht werden bij 353 vierdejaars de examens afgekeurd, omdat er van alles mis mee bleek te zijn.

© 2018 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN