In de online enquête waaraan 169 gemeenten deelnamen, geven gemeenten aan dat ze maar beperkt zicht hebben op de doelgroepen met een verhoogd risico op kindermishandeling. Wel is dit verbeterd ten opzichte van het onderzoek van de Kinderombudsman uit 2014, toen tweederde van de gemeenten aangaf voor geen enkele doelgroep specifiek beleid te hebben.

Volgens Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer ontwikkelen steeds meer gemeenten beleid om kindermishandeling tegen te gaan. Kalverboer is daar blij mee, maar noemt het ,,onbegrijpelijk" dat toch nog 18 procent van de gemeenten onvoldoende preventiebeleid heeft en daarnaast 5 procent van de gemeenten aangeeft helemaal niet aan preventie te doen. Ook ontbreekt het in veel gemeenten aan voorlichting aan jonge ouders over geweldloos opvoeden.

De presentatie van het rapport in Den Haag luidt de Week tegen Kindermishandeling in. Naar schatting 118.000 kinderen worden mishandeld.