EU werkgroep voor aanpak haatpredikers

16-06-2015

Er komt een Europese werkgroep onder leiding van Nederland die voorstellen gaat maken om predikers die oproepen tot haat en geweld te weren. Nederland en andere EU-landen worden in toenemende mate geconfronteerd met buitenlandse extremistische predikers die mogelijk een bedreiging vormen voor de openbare orde en veiligheid.

Betere samenwerking op EU-niveau, zoals informatie-uitwisseling, kan landen helpen bij de aanpak van deze haatpredikers. Het accent ligt daarbij op informatie-uitwisseling en optimaal gebruik van bestaande signaleringmogelijkheden.

De werkgroep moet in oktober met voorstellen komen. De werkgroep is een initiatief van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie. Hij deed het voorstel vanmorgen tijdens een overleg van de EU Kopgroep Jihadisme in Luxemburg. In de kopgroep zitten elf landen die nauw betrokken zijn bij de aanpak van Jihadisme.

Nederland werkt al aan nationale maatregelen om bij de beoordeling van visumaanvragen nadrukkelijker te kijken naar de aspecten openbare orde en veiligheid. De werkgroep moet nu in kaart brengen welke aanvullende maatregelen op EU-niveau mogelijk zijn.

Bron: Rijksoverheid

Deel dit bericht met uw netwerk