Evenveel vrouwen als mannen met hoger diploma

08-03-2019

DEN HAAG (ANP) - Het aandeel 15- tot 75-jarige vrouwen met een hbo- of universitair diploma was vorig jaar vrijwel even groot als onder mannen in deze leeftijd. Dat blijkt uit nieuwe analyses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In Nederland heeft bijna 31 procent van de mannen en vrouwen een hbo- of universitair diploma. Dit aandeel is de afgelopen jaren toegenomen. In 2008 was dit ruim 25 procent. Onder de jongere generaties is het aandeel hoger onderwijs-gediplomeerden onder vrouwen groter dan onder mannen. Zo heeft bijna 52 procent van de 25- tot 35-jarige vrouwen een hbo- of wo-diploma, onder mannen is dit ongeveer 10 procentpunten lager.

Voor de oudere generaties geldt het omgekeerde. Van de 65- tot 75-jarige mannen heeft 26 procent een hbo- of wo-diploma, onder vrouwen in deze leeftijd is dat bijna 16 procent. Voor de jongste generatie geldt dat veel van hen nog een opleiding volgen en waarschijnlijk nog een diploma zullen behalen.

Het is tegenwoordig veel gebruikelijker dan vroeger om door te leren en voor een opleiding in het hoger onderwijs te kiezen. Dat blijkt ook uit het toegenomen aantal studenten dat een hbo- of universitaire opleiding volgt. In het schooljaar 2017-18 ging het om 374.000 vrouwelijke en 357.000 mannelijke studenten. Tien jaar eerder waren dat er respectievelijk 296.000 en 277.000.

Al sinds de jaren '90 staan er meer vrouwen dan mannen ingeschreven op het hbo, die omslag vond op de universiteiten pas tien jaar later plaats.

© 2019 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN