DEN HAAG (ANP) - De examens van 354 vmbo-leerlingen in Maastricht zijn afgekeurd. Hun scholen hebben ,,ernstige'' fouten gemaakt, schrijft minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) aan de Tweede Kamer. De gedupeerde leerlingen van het Sint-Maartenscollege en het PortaMosana College moeten hun examen waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk overdoen, vreest de minister. De scholen vallen onder de organisatie VMBO Maastricht.

De scholen lieten hun leerlingen eindexamen doen, terwijl die hun vakken nog niet naar behoren hadden afgerond. Er ontbraken cijfers voor meerdere toetsen en andere onderdelen. Ook kregen leerlingen voor sommige onderdelen het cijfer 1, zonder dat de school dat meldde en onderbouwde.

De zaak kwam aan het licht door een klokkenluider die naar de inspectie stapte, schrijft Slob. Die deed onderzoek op de scholen en constateerde dat het niet bij één leerling, maar bij allemaal misging.

Beide scholen hebben ,,onverantwoord gehandeld'', stelt Slob. Dat levert een ,,ontzettende teleurstelling op voor alle leerlingen die erop rekenden volgende week hun diploma-uitreiking te hebben''.