Extra toezicht post 'risico-gedetineerden'

19-05-2018

DEN HAAG (ANP) - Het toezicht op contacten van gedetineerden met de buitenwereld wordt aangescherpt. Het gaat om post, telefoontjes en bezoek. De controle daarop wordt strenger, met name bij gedetineerden aan wie een maatschappelijk risico of een vluchtrisico kleeft. Dat heeft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) gemeld aan de Kamer.

Poststukken van en naar zulke gedetineerden worden voortaan standaard onderzocht op smokkelwaar. Ook wordt gekeken of de brief werkelijk is gericht aan of afkomstig is van een goedgekeurde contactpersoon, zoals de advocaat, reclassering of arts. Wil zo'n gevangene bellen, dan mag dat alleen met iemand die door de directeur is goedgekeurd.

Aanleiding voor de aanscherping is een kwestie rond de veroordeelde kindermisbruiker Robert M. Hij bleek vorig jaar vanuit de gevangenis brieven te hebben gestuurd aan verschillende media.

© 2018 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN