Familie is de belangrijkste bron voor hulp en steun

24-04-2015

Den Haag - Bijna iedereen in Nederland kan in zijn of haar sociale netwerk terecht voor praktische, persoonlijke of financiële hulp. Daarbij zijn gezins- en familieleden de belangrijkste hulpbron, gevolgd door vrienden. Bij buren en kennissen kunnen mensen minder vaak terecht. Alleen voor klusjes in en om huis en voor toezicht op de woning wordt relatief vaak bij buren aangeklopt. 

Hoewel mensen vaak toegang hebben tot hulp, kunnen zij meestal niet bij alle bekenden terecht. Bij wie wel en bij wie niet hangt af van het soort hulp waar behoefte aan is. Over het algemeen zijn gezins- en familieleden een belangrijke hulpbron. Op hen kan vaak op alle fronten een beroep worden gedaan. Bovendien wordt hun hulp vaak het eerste ingeroepen (tabel 2). Behalve gezins- en familieleden kan voor praktische en persoonlijke hulp ook vaak op vrienden worden teruggevallen. Voor hulp op financieel vlak is dit iets minder vaak het geval. 

Buren en kennissen, ofwel zwakke relaties, worden doorgaans minder vaak als hulpbron genoemd, vooral als het gaat om persoonlijke steun en financiële hulp. Ongeveer de helft van de bevolking kan wel bij buren terecht voor hulp bij klusjes in en om het huis en voor toezicht op de woning. Bijna 30 procent zou bij afwezigheid het eerste de buren vragen om op het huis te passen, de planten water te geven of de dieren te verzorgen, waarschijnlijk vanwege hun fysieke nabijheid (Vermeij, 2008).

In vergelijking met de andere hulpsoorten, wordt bij advies over geldzaken met 15 procent relatief vaak aangegeven dat bij iemand anders dan familie, vrienden of bekenden kan worden aangeklopt. Ruim 10 procent zou dit zelfs het eerste doen. Mogelijk gaat het hier om professionele instanties die gratis advies geven.

Door Annelien Bosboom; Bron: CBS