Geen recht op vaderschapsverlof lesbienne

18-01-2018

STRAATSBURG (ANP) - Een lesbische vrouw heeft geen recht op vaderschapsverlof. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft dat bepaald.

Frankrijk had de aanvraag voor elf dagen verlof van een vrouw wier partner in 2004 een kind had gekregen afgewezen. Nadat ook de hoogste nationale rechter dat had bevestigd, diende de Française, Elodie Lucas, in 2010 een klacht in bij het hof in Straatsburg wegens discriminatie.

Volgens het mensenrechtenhof is geen sprake van ongelijke behandeling op basis van geslacht of seksuele geaardheid, aangezien ook een man die niet de biologische vader is geen recht op de regeling zou hebben. De vrouw bevond zich weliswaar in een vergelijkbare situatie als een biologische vader, maar vaderschapsverlof is uitsluitend bedoeld voor de 'verwekker'. De aanvraag is daarom ,,duidelijk ongegrond''.

Het hof wijst erop dat Lucas (1976) wel aanspraak kan maken op zorgverlof, waarmee ze dezelfde rechten geniet als bij vaderschapsverlof.

© 2018 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN