Grote gevolgen voor samenleving door gemeentelijk aanbestedingsbeleid

07-06-2016

Welzijnswerkers zagen het afgelopen jaar steeds meer daklozen en verslaafden op straat, onrust in de wijken en ouderen die vereenzaamden. Dit zijn enkele voorbeelden van de gevolgen van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid, dat vaak gepaard gaat met bezuinigingen. Per 1 januari 2015 zijn veel taken en verantwoordelijkheden van het welzijnswerk overgedragen aan gemeenten.

In opdracht van FNV Zorg & Welzijn onderzocht Totta Research de ervaringen van 674 welzijnswerkers een jaar na dato. ‘Uit het onderzoek blijkt dat tijdelijke contracten niet worden verlengd en vrijwillig vertrokken collega’s niet worden vervangen’, zegt Daniëlle Wiek, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. ‘Hierdoor nemen de werkdruk en administratieve taken flink toe bij de werknemers die wel bleven. Het gevolg is dat kwetsbare kinderen en volwassenen die professionele hulp nodig hebben, langer moeten wachten voordat ze geholpen worden en vaak korter hulp krijgen dan nodig is.’

Welzijnswerkers negatief over gevolgen gemeentelijke keuzes

89% van de welzijnswerkers ziet vooral negatieve gevolgen van de keuzes die gemeenten maken. Die gevolgen spelen op verschillende vlakken. Het is voor cliënten vaak onduidelijk of ze nog hulp krijgen en waar ze voor de juiste hulp terecht kunnen. Daarnaast kijken de gemeenten vooral naar de prijs van de dienstverlening en niet naar de kwaliteit. Ook gaat veel specialistische kennis verloren doordat werknemers steeds meer als generalist moeten werken.

Vooral werknemers in de maatschappelijke opvang (41%) zien de gevolgen van de keuzes die gemeenten maken voor de maatschappij. Wiek: ‘Een veelgehoord probleem is dat gemeenten de zorgbehoeften laag inschatten omdat dat goedkoper is. Hierdoor worden er minder of onjuiste indicaties afgegeven en ontstaan schrijnende leefsituaties. Steeds meer kwetsbare mensen vallen tussen wal en schip. Verslaafden, dak- en thuislozen en mensen met een licht verstandelijke beperking zwerven langer op straat rond en belanden sneller in de criminaliteit. Jongeren verlaten school eerder en steeds meer ouderen vereenzamen. Door het tekort aan personeel krijgen deze cliënten minder begeleiding, terwijl meer juist noodzakelijk is.’

Ontevredenheid over wijkteams

Ruim een jaar wordt veel welzijnswerk verricht door wijkteams. Een derde van de welzijnswerkers is ontevreden over het functioneren van het team. Het overgrote deel moet van alle vakgebieden iets weten. Wiek: ‘Vooral de groep van generalisten ziet het afgelopen jaar verslechtering in het maatwerk dat ze kunnen leveren en inhoud en erkenning van hun vak. Het is van groot belang dat de werknemers in wijkteams hun vakkennis kunnen blijven ontwikkelen.’

Nieuwe cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Maandag 6 juni is een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Dankzij de resultaten van het onderzoek is onder meer afgesproken dat werkgevers en werknemers samen aan de slag gaan om de hoge werkdruk aan te pakken. ‘In een steeds veranderende omgeving is het heel belangrijk dat de werknemers weer een goede balans vinden om hun werk professioneel, goed en met plezier te kunnen blijven doen. Daarnaast zijn er goede afspraken gemaakt over vaste contracten om de sector aantrekkelijk te houden om in te blijven werken’, besluit Wiek.

Bron: FNV