Hardere aanpak raddraaiers in azc

08-06-2018

DEN HAAG (ANP) - Asielzoekers die zich misdragen, moeten sneller kunnen worden geïsoleerd van andere asielzoekers. Dat stelt staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers voor. Het gaat daarbij om asielzoekers die zich bijvoorbeeld schuldig maken aan pesterijen, vernielingen of agressie.

In de zogenoemde begeleiding- en toezichtlocaties (ebtl), waarvan er een staat in Amsterdam en een in Hoogeveen, worden asielzoekers beperkingen opgelegd. Zo mogen ze niet zomaar overal naartoe buiten de opvang, en geldt er een meldplicht. Volgens de staatssecretaris zijn het vaak asielzoekers uit veilige landen die overlast veroorzaken. De burgemeesters van bijvoorbeeld Weert en Oisterwijk dringen al enige tijd aan op strenger optreden tegen raddraaiers in azc's.

Harbers wil ook mogelijk maken dat alleenstaande asielzoekers van zestien en zeventien jaar in een ebtl worden geplaatst. Hij wil kijken of hun aanvragen sneller kunnen worden behandeld, zodat ze bij afwijzing ook sneller kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst.

Inkeer

De bedoeling van ebtl's is dat asielzoekers die er belanden er tot inkeer komen, zodat ze kunnen terugkeren naar een regulier asielzoekerscentrum.

Harbers kondigt ook een aantal andere stappen aan. Zo komt er meer personeel om de asielaanvraag af te handelen van mensen die eerst in een ander EU-land zijn aangekomen. Die groep veroorzaakt vaak overlast. Wie zich misdraagt, wordt als het aan Harbers ligt in het vervolg met voorrang behandeld.

Omdat deze mensen er vaak belang bij hebben hun procedure te rekken, komen ze geregeld niet opdagen bij afspraken met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). IND-medewerkers gaan daarop voortaan strikt toezicht houden.

© 2018 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN