Hbo-opleidingen schrappen numerus fixus

29-09-2016

LEIDEN (ANP) - Tientallen hbo-opleidingen laten de numerus fixus komend studiejaar schieten. 45 procent van de opleidingen stopt hiermee, concludeert de redactie van de Keuzegids hbo 2017, die donderdag verschijnt.

Als voor een opleiding een numerus fixus bestaat, wordt slechts een beperkt aantal studenten toegelaten. Meestal wordt er dan geloot. Na een wetswijziging mag dat loten volgend jaar niet meer. Opleidingen met een beperkt aantal plaatsen moeten hun studenten voortaan zelf selecteren. De aanmelding voor die selectie sluit op 15 januari.

Volgens de keuzegids is dat nieuwe systeem er de oorzaak van dat veel opleidingen de numerus fixus laten vallen.

Vakgebied

In de nieuwe studiegids staat bij elk vakgebied vermeld welke opleidingen nog een numerus fixus kennen. De meeste zijn te vinden bij paramedische opleidingen als verpleegkunde en fysiotherapie.

De gids kent verder een ranglijst waarin per vakgebied meer dan 1200 opleidingen met elkaar worden vergeleken. De opleidingen kunnen punten krijgen voor onder meer studiesucces en tevredenheid van de student. De scores lopen uiteen van twintig tot honderd punten. Opleidingen die 76 of meer punten halen, mogen zich van de keuzegids een 'topopleiding' noemen. Twee dansopleidingen komen zelfs iets boven de honderd punten uit.

 © 2016 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN