Inspectie faalde bij toezicht VMBO Maastricht

14-12-2018

DEN HAAG (ANP) - De onderwijsinspectie is tekortgeschoten in haar toezicht op VMBO Maastricht. De inspectie sloeg niet genoeg acht op signalen dat er op de school van alles mis was, is de conclusie van een onderzoek in opdracht van het kabinet. Toen aan het licht kwam dat veel eindexamenleerlingen hun schoolexamens niet goed hadden afgerond, greep de inspectie overhaast in.

De Auditdienst Rijk, die het onderzoek uitvoerde, zet vraagtekens bij het besluit van de inspectie om de eindexamens van de leerlingen van VMBO Maastricht ongeldig te verklaren. Dat wekte grote onrust onder ouders en leerlingen, die misschien voorkomen had kunnen worden. Als de inspectie meer tijd had genomen voor haar besluit, had zij kunnen constateren dat de examens van sommige leerlingen wel overeind konden blijven.

De inspectie had bovendien beter kunnen communiceren met ouders en leerlingen, vindt de ADR. Ze had meer empathie aan de dag kunnen leggen en duidelijker kunnen zijn.

Wel heeft de inspectie zich steeds aan de regels voor haar werk gehouden, stelt de ADR vast. Maar de dienst maakt daaruit op dat de regels vermoedelijk tekortschieten. Er is alle reden om werkwijze, toezicht en regels eens tegen het licht te houden.

De inspectie zelf houdt vol dat ze niet anders kon dan de eindexamens van de Maastrichtse vmbo'ers ongeldig te verklaren. Zij moest ,,aan de noodrem trekken'' om te voorkomen dat er onverdiende diploma's werden uitgedeeld, vindt ook het ministerie.

De inspectie belooft met de aanbevelingen van de ADR ,,aan de slag'' te gaan. Zo wil zij signalen zoals overmatige lesuitval voortaan serieuzer nemen en ouders die zulke waarschuwingen doen, duidelijker maken hoe de inspectie daarmee omgaat.

© 2018 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN