Integrale aanpak handel in bedreigde diersoorten

18-06-2015

Nederland - NVWA (L&N en IOD), douane en politie hebben deelgenomen aan COBRA III: een wereldwijde operatie om middels internationale samenwerking de aanpak van milieucriminaliteit te verbeteren op het gebied van handel in bedreigde soorten.

COBRA III richt zich op de stroperij en handel in alle bedreigde soorten, zoals genoemd in de Flora- en faunawet. De focus ligt echter op de handel in neushoornhoorn en ivoor, maar ook bedreigde mensapen en grote katachtigen. De meest prominente zaak van COBRA III is de inbeslagname van 3.1 ton ivoor in Thailand, eind april. De 511 slagtanden met een waarde van 6 mln. euro zaten verstopt in zakken theebladeren. De zending was vanuit Kenia onderweg naar Laos, toen de Thaise douane het onderschepte. 
Van april tot en met mei dit jaar hebben aan de actie in totaal 62 landen in Afrika, Azië, Europa en Amerika deelgenomen. Ook Nederland was van de partij.

Resultaten Nederland

De gezamenlijke inzet van NVWA (nationale coördinatie), douane en politie op de handhaving van CITES-wetgeving resulteerde voor Nederland in negen onderzoeken, waarvan proces-verbaal is opgemaakt. Er zijn onder andere 16 walvisribben aangetroffen en in beslag genomen, evenals ivoren slagtanden en tientallen ivoren voorwerpen (73 stuks), een dierenriem met een hoofd van een Steppevaraan, gekweekte cactussen (bestemd voor export) en 141 knollen van (aard)orchideeën (afkomstig uit Australië). Ook is een partij voedingssupplementen uit de US - waar beschermde planten in verwerkt waren - in beslag genomen. Het betrof ruim 400 verpakkingen die via het internet te koop werden aangeboden.

Resultaten Europa

Dankzij de voortrekkersrol van Europol en EnviCrimeNet is COBRA III succesvol uitgerold in de EU. Er is onder meer 20 kg levende bloedzuigers in beslag genomen en 25 kg koraal in Bulgarije, 90 kg koraal en 50 kg dierlijke delen (koppen en hoorns) in Spanje, 500 kg bevroren paling in Polen, 300 levende schildpadden in Kroatië (en nog eens 400 in de UK), 800 cactussen in een Duits/Chinees onderzoek, 16 walvisribben in Nederland en 50 kg ruwe ivoor is in beslag genomen in Frankrijk.

Organisatie COBRA III

Operatie COBRA is een initiatief van verschillende Aziatische en Afrikaanse landen. De organisatie van COBRA III was in handen van Association of South East Asian Nations Wildlife Enforcement Network Law Enforcement Extension Office (ASEAN-WEN LEEO) met Thailand en Interpol als mede-organisator, gesteund door een aantal internationale organisaties als World Customs Organization en landen als China, VS en Canada. Een internationaal team in Bangkok coördineerde de internationale operatie.

Gelet op de ervaringen en successen van Cobra I (2013) en Cobra II (2014) is het initiatief genomen tot het opstarten van Cobra III en het aantal deelnemers uit te breiden. Ook Europa is dit jaar gevraagd te participeren: 25 landen, waaronder Nederland, deden voor het eerst mee. Elk land organiseerde haar eigen inzet en bijdrage, waarbij de coördinatie voor de EU-bijdrage was belegd bij Europol.

Vanuit EU-perspectief was de doelstelling om mee te doen met COBRA III: bewustzijn creëren bij het publiek, maar ook binnen de Europese instanties voor rechtshandhaving, waar deze vorm van milieucriminaliteit nog vaak over het hoofd wordt gezien. Dat blijkt onder andere ook uit het IPEC-verslag van Europol in samenwerking met EnviCrimeNet. Met COBRA III is een grote stap voorwaarts gezet in de aanpak van grensoverschrijdende milieucriminaliteit op het terrein van illegale handel in bedreigde soorten.

Bron: politie.nl

Deel dit bericht met uw netwerk