Jeroen Krabbé: waak voor uitsluiting

25-02-2017

AMSTERDAM (ANP) - ,,De veelzijdige samenleving blijft leefbaar als we verdraagzaam met elkaar omgaan, als onrecht vermeden en zo nodig bestreden wordt. Laten we waken voor een klimaat waarin mensen slachtoffer worden van uitsluiting en waarin verdeeldheid ons prachtige land vergiftigt.''

Dat zei acteur en beeldend kunstenaar Jeroen Krabbé zaterdag in Amsterdam bij de herdenking van de Februaristaking, de eerste grootschalige verzetsactie tegen de Duitse bezetter in Nederland op 25 en 26 februari 1941. Elk jaar wordt de staking herdacht bij de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein.

Krabbé verwees naar het tv-programma Verborgen Verleden van vorig jaar, waarin hij ontdekte dat zijn voorouders uit Duitsland en Marokko komen. ,,Door die verrassende ontdekking voel ik me niet opeens een buitenstaander. Integendeel. Ik voel me eerder meer vereenzelvigd met Nederland dat zo’n rijkdom aan diversiteit kent", hield hij zijn gehoor voor.

Onder de aanwezigen waren vertegenwoordigers van het Amsterdamse stadsbestuur, oud-burgemeesters Job Cohen en Ed van Thijn, de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en gedeputeerden van de provincie Noord-Holland. Zij openden het defilé en legden kransen.

© 2017 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN