'Jongeren staan positief in het leven'

30-11-2017

DEN HAAG (ANP) - Maar liefst 85 procent van de jongeren was vorig jaar tevreden met hun sociale leven en het leven in het algemeen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelt dat op basis van het Jaarrapport 2017 van de Landelijke Jeugdmonitor.

Jongeren zijn daarmee ongeveer net zo tevreden met hun leven als de gemiddelde Nederlander.

Hoe tevreden jongeren zijn met hun leven, hangt heel erg samen met hun leeftijd, hoe ze wonen en hoe hoog ze zijn opgeleid. Hoe hoger ze zijn opgeleid en hoe jonger ze zijn, hoe positiever ze in het leven staan. Jongeren die samenwonen of bij hun ouders wonen, staan ook positiever in het leven.

Uit eerder onderzoek van het CBS blijkt bovendien dat het sociale leven een belangrijke factor is om te bepalen of jongeren tevreden zijn met hun leven. Hier geldt ook dat jongeren met een hogere opleiding tevredener zijn. Dit komt omdat zij vaker meedoen met activiteiten van verenigingen.

De Jeugdmonitor onderzocht ongeveer 4000 jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar.

© 2017 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN