Meeste Nederlanders tevreden over hun leven

28-03-2019

DEN HAAG (ANP) - De meeste Nederlandse volwassenen zijn tevreden over hun leven. Daarnaast is meer dan helft positief over hoe het algemeen gaat in de Nederlandse samenleving. Dat blijkt uit cijfers van 2018 van het CBS.

Bijna negen op de tien volwassenen lieten weten tevreden te zijn met hun leven, 2 procent was ontevreden en 12 procent liet weten niet tevreden of niet ontevreden te zijn. Het aantal tevreden mensen lag 2 procentpunt hoger dan in 2013.

Bijna zes op de tien Nederlanders zijn optimistisch over hoe het in het algemeen gaat in Nederland. Ruim drie op de tien zijn daarover pessimistisch, een op de tien is sterk pessimistisch. Tot deze laatste groep behoren onder meer relatief vaak ouderen en laagopgeleiden.

Van degenen die tevreden zijn met hun leven is 59 procent optimistisch over de samenleving, 33 procent is pessimistisch, de rest weet het niet. Van degenen die ontevreden zijn over hun leven ziet 54 procent het de verkeerde kant opgaan met Nederland en 31 procent is optimistisch. Degenen die tevreden zijn over hun eigen leven zijn dus ook vaker optimistisch over Nederland.

Jongeren (18 tot 25 jaar) zijn het minst vaak pessimistisch over Nederland. Ruim een kwart ziet de toekomst van Nederland enigszins of zeer somber in.

© 2019 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN