'Meeste sekswerkers ervaren vorm van geweld'

05-07-2018

AMSTERDAM (ANP) - Van de mensen die werkzaam zijn in de prostitutie ervaart de meerderheid enige vorm van geweld, meestal van klanten. Dat blijkt uit een onderzoek van Aidsfonds -Soa Aids Nederland en belangenvereniging Proud. Ze zijn vooral slachtoffer van sociaal-emotioneel geweld (pesten, privacyschending, stalking): 93 procent van de ondervraagde sekswerkers kreeg daarmee te maken.

78 procent maakte seksueel geweld mee en 60 procent zegt fysiek geweld te hebben ondergaan, variërend van aan de haren trekken tot zware mishandeling. 58 procent meldde financieel-economisch geweld te hebben meegemaakt, wat uiteenliep van klanten die stelen of niet betalen tot geweigerd worden bij bank of verzekering vanwege het werk.

Slechts 20 procent deed aangifte bij de politie.

Aan het onderzoek deden driehonderd sekswerkers mee, verspreid over het hele land en divers wat betreft gender, leeftijd, werkervaring en achtergrond.

© 2018 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN