Minder gezinsleden asielzoekers naar Nederland

19-10-2017

DEN HAAG (ANP) - Asielzoekers met een verblijfsvergunning hebben de laatste maanden een stuk minder gezinsleden naar Nederland gehaald. Het aantal zogeheten nareizigers daalde in het derde kwartaal van dit jaar met bijna de helft (45 procent) ten opzichte van het tweede kwartaal: van 4095 tot 2260, becijfert het CBS. Het aantal eerste aanvragen nam juist met bijna 14 procent toe tot 4385.

Het CBS ziet een trendbreuk: voor het eerst in een jaar tijd oversteeg het aantal asielzoekers dat een eerste aanvraag deed het aantal nareizende familieleden.

Vooral vanuit Syrië kwamen minder gezinsleden over naar hun familieleden met een verblijfsvergunning in Nederland: in het derde kwartaal ging het om 1260 mensen uit het land waar al ruim vijf jaar burgeroorlog woedt, minder dan de helft dan in het tweede kwartaal van 2017. Eind 2016 kwamen nog 4710 Syrische nareizigers het land binnen, meldt het statistiekbureau op basis van gegevens van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Na Syrië blijven Eritrea en Irak de belangrijkste landen van herkomst. Uit alle drie deze landen steeg de instroom. Het aantal nareizigers nam bij de Eritreeërs licht af, van 685 in het tweede kwartaal tot 520 in het derde. Vanuit Irak kwamen in beide kwartalen ruim honderd nareizigers naar Nederland.

Het CBS geeft geen verklaring voor de daling. Over een langere periode bezien is de asielinstroom flink gedaald sinds de piek van de instroom in 2015. De afname volgde onder meer op de afspraken die de Europese Unie begin vorig jaar met Turkije maakte om de oversteek van migranten over de Egeïsche Zee naar Griekenland te stoppen.

© 2017 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN