Nederlanderschap jihadist kan ingetrokken

24-05-2016

DEN HAAG (ANP) - Het Nederlanderschap kan worden ingetrokken van jihadisten die zich in het buitenland aansluiten bij een terroristische organisatie, als Islamitische Staat (IS). Daarmee is de Tweede Kamer dinsdag akkoord gegaan. Zo'n jihadist wordt dan ook meteen tot ongewenst vreemdeling verklaard. Een dergelijk iemand hoeft niet veroordeeld te zijn.

In de Tweede Kamer waren wel heel veel vragen over het voorstel. Er komt immers geen strafrechter meer aan te pas en bezwaar maken tegen het besluit wordt lastig als je in het buitenland zit. Bovendien is het uiteindelijke effect voor niet iedereen even duidelijk.

GroenLinks vindt dat het plan ook haaks staat op de internationale solidariteit die nodig is voor de terreurbestrijding, omdat het buitenland wordt opgescheept met ongewenst verklaarden.

Intrekking van het Nederlanderschap kan alleen als iemand nog een andere nationaliteit heeft, want met internationale verdragen moet worden voorkomen dat iemand staatloos wordt.

 © 2016 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN