Nederlandse lezertjes raken achterop

05-12-2017

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse kinderen worden met begrijpend lezen meer en meer ingehaald door kinderen uit andere landen. Nederland is in vijftien jaar gestaag afgezakt van de tweede naar de veertiende plaats op een ranglijst die internationale onderzoekers vijfjaarlijks opstellen.

Kinderen uit groep zes van de basisschool lezen nog even goed als tien jaar geleden, maar landen als Rusland, Polen en Taiwan zijn hen volgens de onderzoekers van PIRLS voorbijgestreefd. Nederland haalt nu met lezen, rekenen noch natuuronderwijs nog langer de internationale top 10.

Vooral de jongens laten het afweten. Zij lazen al slechter dan meisjes, maar de kloof is de afgelopen vijf jaar nog groter geworden. Verder doen Nederlandse lezers juist weinig voor elkaar onder. De onderlinge verschillen zijn in geen enkel ander onderzocht land zo klein.

Maar weinig Nederlandse groepzessers voelen zich betrokken bij het lezen op school. Ook hebben ze er vaak weinig plezier in. Wie wel graag leest en zich betrokken voelt, presteert meestal ook beter.

© 2017 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN