Negen jaar celstraf geëist voor jarenlange incest met dochter

27-05-2015

Negen jaar celstraf onvoorwaardelijk. Deze eis hoorde de 60-jarige verdachte vandaag tegen zich eisen voor de jarenlange incest met zijn dochter. Het meisje was verteld dat zij ziek zou worden of dood zou gaan. Haar vader, die over bijzondere krachten zou beschikken, kon haar hiervoor behoeden en daarvoor moest zij seks met hem hebben. Dat zou haar beschermen. Dit geloof in magische krachten, in Winti speelde een rol bij de dwang die op haar werd uitgeoefend, door haar vader maar ook door andere familieleden. De gevolgen voor het meisje waren zeer ingrijpend.

Van haar 12de tot haar 19de werd ze zo gedwongen seks met haar vader te hebben, op verschillende locaties en met hoge frequentie. Op zondag praatten haar moeder, stiefmoeder en oudere zus tijdens het ‘vrouwengesprek’ ook op haar in om seks met haar vader te hebben omdat zij bescherming nodig had. Het meisje geloofde dat als ze het niet zou doen, de vloek over haar zou komen en dat ze dood zou gaan. Hoewel ze te kennen gaf geen seks met haar vader te willen, was de psychische druk zo groot dat ze zich er niet aan kon onttrekken.

De officier van justitie voerde als bewijs voor de feiten niet alleen de verklaring van het slachtoffer aan maar ook de verklaringen van getuigen, brieven waarin familieleden op het hart wordt gedrukt niets naar buiten te brengen, verklaringen van de andere vrouwelijke familieleden die ook door de verdachte zijn misbruikt, en niet in de laatste plaats beelden van het misbruik, gemaakt door de verdachte en gemonteerd tot enkele films. Dit wordt hem verweten als het vervaardigen en bezit van kinderporno.

De vrouwelijke verdachten hebben steeds verklaard dat het meisje loog, rancuneus was en alles verzon. Ook de verdachte zelf heeft aanvankelijk steeds ontkend. Pas toen hij geconfronteerd werd met het beeldmateriaal, bekende hij seks met de jonge meisjes te hebben gehad. Zijn bewering dat de meisjes dat zelf wilden, beoordeelde de officier als ‘volstrekt ongeloofwaardig en onaannemelijk in het licht van de andere bewijsmiddelen’.

Het jarenlange misbruik door haar vader heeft diepe sporen achtergelaten bij het meisje. “Haar jeugd is kapot gemaakt door de mensen die haar hadden moeten beschermen en liefhebben. Ze is emotioneel gebroken, ook omdat de verdachten haar hebben uitgestoten en hebben weggezet als iemand die liegt en manipuleert. Buitengewoon ernstige en nare feiten”, aldus de officier. Tegen de 60-jarige vader eiste ze voor het misbruik en de kinderporno een celstraf van negen jaar. Tegen de moeder en stiefmoeder die zich mede schuldig hebben gemaakt aan het misbruik door het meisje psychisch onder druk te zetten en zo te dwingen tot seks met haar vader, eiste de officier celstraffen van vier jaar waarvan één jaar voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar. Tegen de elf jaar oudere zus eiste ze een celstraf van twee jaar geheel voorwaardelijk met ook een proeftijd van drie jaar. Ook moet de vordering van het slachtoffer voor immateriële schade van ruim tienduizend euro worden toegewezen.

Bron: OM